Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa

Terapiapalvelu Sirius Oy

Voimavarojesi löytömatkalla

Et tarvitse lähetettä, etkä diagnoosia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on ihmisen voimavaroihin ja vahvuuksiin keskittyvä mielenterveyden tukimuoto. Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin sekä katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia pohjautuu positiiviseen psykologiaan. 


Ohjaan myös terapeuttista kirjoittamista - yhdistelmä luovuutta ja omien voimavarojen tunnistamista joko turvallisessa pienryhmässä tai yksilöohjauksena. Palvelu ei edellytä kirjoittamiskokemusta.

Sinua varten,  ihminen ihmiselle

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeinen terapiamuoto. Ei ongelmien vatvomista, vaan tavoitteellista. lempeää, ratkaisujen hakemista terapeutin avustuksella. Joskus jo yksikin käynti voi auttaa. Tyypillinen käyntimäärä on 5-10 kertaa.

Uudet näkökulmat ja vaihtoehtoiset tavat tarkastella asioita voivat tuoda esiin voimavaroja, joiden olemassaolosta et ole edes tiennyt. Uudenlainen ote omaan elämään, tunteisiin ja ajattelumalleihin voi tutkitusti auttaa. Tarkoitus ei ole ratkaista kerralla kaikkea – ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään vain yhden tai kahden asian käsittelyyn.


Kohderyhmä: aikuiset, nuoret


Kysy rohkeasti lisää: jenni@terapiasirius.fi


Siriuksen arvot: Läsnäolo, luottamus, arvostus

Luo kotisivut ilmaiseksi!